Fast CRM Online - Phần mềm kế toán & Phần mềm ERP
Trang chủ Sản phẩm Fast CRM Online

Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng CRM Online

Fast CRM Online – Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng trên nền tảng web là giải pháp quản lý khách hàng toàn diện, giúp doanh nghiệp kinh doanh và xây dựng mối quan hệ với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả.

Thông qua thông tin khách hàng được cập nhật và được lưu trữ, nhờ hệ thống tìm kiếm và truy vấn thông minh, doanh nghiệp có thể phân tích, tạo dựng khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược phát triển thị trường và các chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý.

Tính năng nổi bật của Fast CRM Online

  • Tổ chức quản lý các hoạt động kinh doanh: tìm kiếm và phát triển thị trường, bán hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng.
  • Quản lý các hoạt động marketing.
  • Quản lý điều hành thông tin nội bộ và đội ngũ nhân sự: lịch làm việc, hệ thống phân việc và theo dõi các sự kiện, quản lý đội ngũ, chia sẻ thông tin trong đội ngũ.
  • Các cập nhật liên quan hoạt động kinh doanh được ghi nhật ký chi tiết, phản ảnh từng đối tượng quản lý đã được cập nhật những gì, thông tin trước và sau cập nhật, khi nào, bởi thành viên nào..
  • Hệ thống chia sẻ thông tin ưu việt.
  • Các chức năng đan xen lẫn nhau, sẳn sàng ghi nhận thông tin mọi nơi, nâng cao hiệu suất làm việc. Khi theo dõi khách hàng, có thể chi tiết liên hệ/cơ hội, công việc… Khi theo dõi liên hệ lại cho phép phản ánh các cơ hội/phản hồi/công việc/sự kiện…
  • Thiết kế gần gũi, tiện dụng, dễ thao tác, sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
  • Hỗ trợ kết xuất (export) và nhập (import) thông tin từ bảng tính như excel.
  • Công nghệ tiên tiến, tính bảo mật cao.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Được thiết kế bởi - Cán bộ kinh doanh Công ty FAST

.