Bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting - Phần mềm kế toán & Phần mềm ERP
Trang chủ Bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting

[ Bấm vào đây để tải bảng giá tham khảo phần mềm kế toán bản quyền Fast Accounting ]

Fast Accounting là phần mềm kế toán tốt nhất dành cho tính giá thành và báo cáo quản trị. Fast Accounting được phát triển từ năm 1997 đến nay đã có hơn 14.000 khách hàng.

Dưới đây là bảng giá phần mềm và dịch vụ đào tạo, tư vấn của Fast Accounting.

(Bảng giá có hiệu lực từ 1-1-2017 và có thể thay đổi theo chính sách của công ty)

1. Giá phần mềm kế toán Fast Accounting và dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn

Loại hình doanh nghiệp

Giá phần mềm (1)

Giá dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn  (2)

Số buổi (2,5 giờ/buổi)

Dịch vụ

5.900.000đ

2.950.000đ

4

Thương mại

7.900.000đ

2.950.000đ

4

Xây lắp

9.900.000đ

2.950.000đ

4

Sản xuất

11.900.000đ

4.450.000đ

6

2. Các phân hệ của phần mềm kế toán Fast Accounting theo loại hình doanh nghiệp

Phân hệ (3)

Dịch vụ

Thương mại

Xây lắp

Sản xuất

1.  Hệ thống

X

X

X

X

2.  Kế toán tổng hợp

X

X

X

X

3.  Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

X

X

X

X

4.  Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

X

X

X

X

5.  Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

X

X

X

X

6.  Kế toán hàng tồn kho

X

X

X

7.  Kế toán TSCĐ

X

X

X

X

8.  Kế toán CCDC

X

X

X

X

9.  Báo cáo chi phí theo khoản mục

X

X

X

X

10. Kế toán dự án, công trình xây lắp (3)

X

X

X

X

11. Kế toán giá thành sản xuất

X

12. Báo cáo quản trị cho các trường tự do

X

X

X

X

13. Báo cáo thuế

X

X

X

X

14. Quản lý hóa đơn

X

X

X

X

15. Thuế thu nhập cá nhân.

X

X

X

X

Các lưu ý

(1)   “Giá phần mềm” là giá cho riêng bản quyền phần mềm đóng gói (bản chuẩn), chưa có chỉnh sửa theo yêu cầu (mẫu chứng từ, mẫu báo cáo, nhập liệu, tính toán).

(2)   “Dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn” gồm đào tạo tại văn phòng khách hàng về cách cài đặt phần mềm trên máy chủ và máy trạm làm việc, đào tạo về sử dụng phần mềm và tư vấn sơ bộ về thiết lập ban đầu các tham số hệ thống, các tham số tùy chọn, các danh mục từ điển, lựa chọn các mã giao dịch, các màn hình nhập liệu, các báo theo quy định và báo cáo quản trị. “Giá dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn” không bao gồm dịch vụ chuyển đổi/convert danh mục, số dư, số liệu ban đầu và không bao gồm chi phí đi lại, lưu trú. Nếu địa điểm đào tạo cách xa VP FAST không quá 15km thì không tính phí đi lại và lưu trú. Nếu địa điểm cách xa VP FAST trên 15km thì có thể tính thêm chi phí đi lại và lưu trú tùy theo từng trường hợp cụ thể.

(3)   Phân hệ “Kế toán dự án, công trình xây lắp” đối với phiên bản Dịch vụ và Thương mại thì không có phần dự toán và các báo cáo liên quan đến nguyên vật liệu, còn đối với phiên bản Xây lắp và Sản xuất thì có đầy đủ các chức năng có trong phần mềm.

3. Dịch vụ bảo hành, cập nhật sản phẩm và hỗ trợ, tư vấn trong quá trình sử dụng

Các công việc của bảo hành, cập nhật sản phẩm và hỗ trợ, tư vấn trong quá trình sử dụng bao gồm:

  1. Hỗ trợ tư vấn trong quá trình sử dụng và lên báo cáo định kỳ tháng, quý, năm
  2. Hỗ trợ lưu trữ (back up) số liệu
  3. Sửa chữa lỗi phần mềm
  4. Cập nhật các mẫu biểu báo cáo theo quy định mới của Bộ tài chính
  5. Phối hợp với bên thứ 3 hỗ trợ xử lý các vướng mắc của phần mềm liên quan đến phần mềm hệ thống, phần cứng, virus, mạng, internet.

Dịch vụ bảo hành, cập nhật sản phẩm và hỗ trợ, tư vấn trong quá trình sử dụng được miễn phí trong vòng 1 năm kể từ ngày nghiệm thu cài đặt, đào tạo sử dụng và nghiệm thu cập nhật các chỉnh sửa đặc thù (nếu có). Các năm tiếp theo sẽ tính phí theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Để biết chi tiết hơn xin liên hệ với các phòng kinh doanh của FAST.

Bảng giá phần mềm kế toán Fast Accounting

Để tìm hiểu thêm các tính năng về phần mềm kế toán Fast Accounting vui lòng bấm [ tại đây ].

Trân trọng,

Công ty FAST.

[ Bấm vào đây để tải bảng giá tham khảo phần mềm kế toán bản quyền Fast Accounting ]

 работа для студентов безчто такое alexa rank сайтапосуда катюша отзывы

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Được thiết kế bởi - Cán bộ kinh doanh Công ty FAST

.