Giới thiệu công ty - Phần mềm kế toán & Phần mềm ERP
Trang chủ Giới thiệu công ty

THÔNG TIN CHUNG

  • Tên công ty: Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp
  • Tên tiếng Anh: Fast Software Company
  • Tên viết tắt: FAST
  • Logo:

 

hơn 400 nhân viên

(tính đến hết năm 2019)

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Các sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn:

+ Fast Business Online– Giải pháp ERP trên nền tảng web

+ Fast CRM Online – Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng

+ Fast HRM Online  – Phần mềm quản lý nhân sự – chấm công – tính lương

+ Fast DMS Online – Phần mềm quản lý phân phối

Các sản phẩm cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ:

+ Fast Accounting – Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Fast Accounting Online – Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giải pháp hóa đơn điện tử

+ Fast e-Invoice – Giải pháp hóa đơn điện tử

Sản phẩm dành cho đào tạo sinh viên ở trường học

+ Fast Accounting Online for Education – Phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây dành cho đào tạo và thực hành môn kế toán máy cho sinh viên trong các trường học.

Dịch vụ

+ Tư vấn ứng dụng: tư vấn và triển khai ứng dụng phần mềm và giải pháp quản trị doanh nghiệp trên nền tảng CNTT.

+ Tư vấn, hỗ trợ sử dụng: tư vấn, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng phần mềm, đào tạo nâng cao…

+ Dịch vụ CNTT: dịch vụ mạng, bảo trì hệ thống máy tính, cung cấp các phần mềm bản quyền, cung cấp máy chủ…

+  Tư vấn triển khai ứng dụng phần mềm cho đào tạo môn kế toán máy cho các trường, các trung tâm đào tạo.

hơn 22.500 khách hàng

(tính đến hết năm 2019)

SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh

+ Phát triển và tư vấn ứng dụng phần mềm, giúp các doanh nghiệp tác nghiệp nhanh hơn, quản trị tốt hơn nhằm tăng năng suất lao động và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Phát triển nghề nghiệp, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, cùng tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.

+ Đóng góp cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng đất nước.

Giá trị cốt lõi

+ Chăm chỉ, Tập trung và Kiên trì.

+ Học hỏi, Đổi mới và Sáng tạo.

+ Đồng đội, Chung sức và Chia sẻ.

TẦM NHÌN

FAST là một công ty phát triển bền vững, là nhà cung cấp tin cậy giải pháp quản trị hoạt động SXKD trên nền tảng CNTT, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước, mỗi thành viên ngày càng phát triển về nghề nghiệp và có cuộc sống hạnh phúc.

CHIẾN LƯỢC

Quan điểm của FAST trong phát triển kinh doanh, xây dựng các mối quan hệ với các đối tác (nhân viên, khách hàng, cộng đồng): bền vững, lâu dài, tin cậy.

+ Đối với nhân viên: không chỉ là nơi làm công ăn lương, mà còn là nơi phát triển nghề nghiệp, xây dựng sự nghiệp, công ty là một phần quan trọng trong việc tạo dựng cuộc sống hạnh phúc.

+ Đối với khách hàng: không chỉ là bán hàng, mà còn là kết bạn, trở thành đối tác lâu dài, hợp tác cùng phát triển.

+ Đối với cộng đồng, xã hội: tập trung đóng góp, hỗ trợ lâu dài vào những địa chỉ cụ thể.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Được thiết kế bởi - Cán bộ kinh doanh Công ty FAST

.