Fast e-Invoice - Phần mềm kế toán & Phần mềm ERP
Trang chủ Sản phẩm Fast e-Invoice

GIỚI THIỆU

Fast e-Invoice là giải pháp hóa đơn điện tử giúp khách hàng lập, lưu trữ và quản lý hóa đơn điện tử dễ dàng, an toàn và nhanh chóng.
Các phần mềm của FAST – Phần mềm kế toán Fast Accounting, Fast Accounting Online, phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial,phần mềm ERP Fast Business sẽ được kết nối với Fast e-Invoice. Khách hàng nhập các thông tin của hóa đơn vào các phần mềm tác nghiệp nói trên và chuyển lên Fast e-Invoice để lập hóa đơn điện tử.

 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Được thiết kế bởi - Cán bộ kinh doanh Công ty FAST

.